Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Præsterne ved Hans Tausens Kirke

 

 

Hans Gerhard Puggard, hjælpepræst 1938-1942

Den første præst

Trods sin beskedne størrelse blev kirkesalen fra 1938 omtalt som Hans Tausens Kirke, når der skulle annonceres i et af Odenses fire dagblade. Allehelgensdag det år kunne man således i en annonce i Fyens Stiftstidende se, at Hans Tausens Kirkes første præst skulle indsættes. Klokken 10 blev Hans Gerhard Puggaard indsat i Hans Tausens Kirke og om eftermiddagen som hjælpepræst i Domkirken. Rækkefølgen var for at understrege, at han i særlig grad skulle være præst for Hans Tausens Kirke, som dermed - næsten - havde fået sin første helt egen præst.

I et interview i Fyns Tidende i 1939 beskrev Puggard sit fremtidsønske om, at der måtte blive oprettet et Hans Tausens Sogn. Han kunne også fortælle, at der takket være frivillig hjælp fra kvarteret havde været holdt børnegudstjeneste hver søndag lige siden indvielsen, og at man nu var oppe på 70 børn hver søndag.

 

Kilde: "De levende stene"  af Hans Faarup, 2004

Carl Friedrich Viereck, sognepræst 1943 - 1978

Men i 1943 vendte krigslykken for tyskerne, og det har tilsyneladende sat skub i sagen. Ved en kongelig beslutning af 22. juni 1943 blev det afgjort, at der skulle oprettes et nyt kirkesogn i Odense. 13 September blev det første menighedsråd dannet, og kaldskapellan C.F Viereck fra Nazareth Kirke i København valgtes til sognepræst efter en optagelsesprøve, der blandt andet omfattede prøveprædiken af flere præster.

Carl Friederich Viereck var født 3. april 1911 i Sønderborg som søn af en købmand. Han fik sin embedseksamen i 1935 og havde været lærer og sekretær ved Københavns Indre Mission. Datidens aviser noterede sig byens kraftige tilvækst, idet Viereck var den tredje nye sognepræst i Odense på bare 25 år. Ved hans tiltræden bemærkede kirkearbejderen fra Fyens Stiftstidende om præstens evner: "Han havde et smukt og klingende organ og prædikede klart og dybt alvorligt over dagens evangelium".

Med sine 32 år ved tiltrædelsen var Viereck, som han altid blev kaldt, landets yngste bysognepræst. "Han søgte embedet, fordi han syntes, det var en spændende opgave at bygge en kirke. Det var jo kun en kirkesal, da vi kom", skrev hans hustru Lily Viereck mange år senere i 1996 i et brev til menigheden kort før sin død.

 

Kilde: "De levende stene"  af Hans Faarup, 2004

Erik Wendelboe, hjælpepræst 1945-1948

Den 24-årige cand. teheol. Erik Wendelboe indsattes som hjælpepræst i efteråret 1945

 

Kilde: "De levende stene"  af Hans Faarup, 2004

Johannes Fog, hjælpepræst 1952 - 1955

Kristian Iversen Jørgensen, hjælpepræst 1957 - 1957

Niels Peter Nyhus Nielsen, hjælpepræst 1958 - 1959

Preben Hansen, hjælpepræst 1960 - 1962

Niels Jacob Becher Carstens, sognepræst 1978 - 1988

12. november 1978 fik sognet sin anden sognepræst. 46 årige Niels Jacob Becher Carstens kom fra en stilling som residerende kapellan ved Husumvold Kirke i København. Han var gift med Ingrid Carstens, og præsteparret bragte børnene Pernille og Anne Marie til sognet.

"Allerede ved indsættelsen (....) vandt pastor Carstens sig mange venner ved sin åbne og fornøjelige optræden og sin klare og tydelige forkyndelse" skrev menighedsrådsformand Kelh Myram i sin velkomst i kirkebladet. Carstens skrev selv kækt i samme blad: "Det er ikke en helgen I har fået til præst, men et menneske af kød og blod, der som enhver har store problemer med at følge vor Herre". 

Netop kirkebladet var det første indsatsområde for Carstens.Det overlevede kun frem til årsskiftet, hvorefter menigheden - på pastorens opfordring - besluttede at deltage i det fælleskirkelige blad Sogn og Samfund. Bladet udkom i et oplag på 92.000 i 21 sogne rundt om København. Fynske Hans Tausens Sogn

 

Kilde: "De levende stene"  af Hans Faarup, 2004

Christina Fundrup, sognepræst 2008 - 2010

Den 1. juni 2008 tiltrådte Christina Mertz Fundrup en stilling som halvtidspræst ved Hans Tausens Kirke. Christina, som var 36 år, blev teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 2003.

I Kuréren nr. 5, maj 2008, skrev Christina følgende om sig selv:

"Det er forår, alt springer ud og det der optager mine tanker mest er, hvor meget jeg glæder mig til at begynde som præst i Odense. Jeg skal, ud over at være halvtidspræst i Hans Tausens Kirke, også være halvtidspræst i Natkirken i Skt. Knuds Kirke.

Jeg har de seneste fem år boet i København, hvor jeg de sidste knap fire år har arbejdet som teologisk medarbejder ved Natkirken i Vor Frue Kirke. Det har været rigtig spændende. Jeg er meget optaget af moderne storbymission og økumeni, dvs. samtale og samarbejde mellem de forskellige kirkeretninger.

Det var især mit besøg hos Kirkernes Verdensråd i Geneve, der satte gang i mit engagement i økumenien. Her deltog jeg i et seminar om nye former for forkyndelse i den kristne kirke. Jeg har desuden holdt foredrag på universitetet i Pretoria om mine erfaringer fra Natkirken i København. Og sidste år rejste jeg til Taizé, et helt fantastisk tværkirkeligt broderfællesskab i Sydfrankrig, som vel mest er kendt for deres smukke sange.

Det er unægtelig en anden form for teologi, end den jeg er opvokset med. Jeg er præstedatter fra Århus og min nu afdøde far var den konservative type, der var imod kvindelige præster. Det vil sige, det var han, indtil jeg fik ham overbevist om, at kvinder også kan være præster.

Det lå egentlig ikke i kortene, at jeg skulle blive præst. Jeg havde en drøm om at blive arkitekt. Men på min fars ældre dage kørte jeg ham rundt til de kirkelige handlinger, han skulle forestå. Og dér blev jeg grebet af præstegerningen: at være med i menneskers liv, der hvor det viser sig i sin dybde, både i de lyse timer og i de tunge stunder.

Jeg glæder mig meget til at indgå i det daglige arbejde i Hans Tausens Kirke. Og jeg ser frem til at møde menigheden, til samarbejdet med Laila Groes og til at få en masse nye kolleger."

 Christina stoppede som præst ved Hans Tausens Kirke den 31. juli 2010 for at tiltræde en halvtidsstilling som studievært for TV-programmet "Kirken i Farver", som produceres af Folkekirkelig Medieforening i Fyens Stift.

Laila Mary Groes, Sognepræst 1989 -

Laila kom til sit sogn midt under ombygningen, og kirkekontoret var i en skurvogn bag menighedssalen. Hun husker tydeligt sit første indtryk af Hans Tausens Kirke:

"Mit første møde med kirken var, at jeg kom med toget fra København til et ældremøde. Da jeg så kirken, tænkte jeg - lige som jeg har hørt mange andre udtrykke - at den så beskeden ud. Jeg kommer selv fra en lille landsby med en gammel hvidkalket kirke. Men jeg er blevet meget glad for kirken. De store vinduer giver et dejligt lysindfald. Lyset strømmer ind. Alteret er meget smukt i sin enkelhed. Kirkerummets indretning gør, at præst og menighed er fysisk tæt på hinanden. Og det at kirken har stole og ikke fastspændte bænke, giver rummet mange muligheder, hvilket vi har stor glæde af, når vi afholder temagudstjenester", siger Laila Groes. Den nye præst nåede kun lige at hilse på kordegn Inger Freltoft, som blev syg og døde i april 1989. Så dér stod den nyuddannede præst på en byggeplads uden kordegn.

"Jeg kom uden anbefalinger, men man modtog mig meget venligt og imødekommende. Så selv om den første tid var meget krævende, blev jeg hjulpet af alle de venlige mennesker". siger Laila Groes.

 Kilde: "De levende stene"  af Hans Faarup, 2004