Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

KIRKEKONTORET

Åbningstider
Tirsdag kl. 10 til 12
Torsdag kl.10 til 12

Rugårdsvej 62, 5000 Odense C
Tlf.: 6612 8704
Mail: hanstausens.sogn@km.dk

Henvendelse kan også ske til sognepræsten

Indkørsel til kirke i bil

Indkørsel til kirken er ikke mulig direkte fra Rugårdsvej. For at komme til kirken. skal De, der kommer ad Rugårdsvej fra henholdsvis centrum og Tarup, skal køre ind ad Rasmus Rasks Vej, køre videre af Christen Kolds Vej til Ambrosius Stubs Vej.

Der er kun få parkeringspladser ved kirken, så man kan med fordel parkere på den anden side af Rugårdsvej på Prinsesses Maries Allé.
 


Om fotografering og videooptagelser

Fotografering er tilladt under gudstjenesten - men vi vil indskærpe følgende regler .

1. Al fotografering skal ske diskret og uden blitz.

2. Der må kun tages billeder ved barnedåben - aldrig ved nadveren eller ud mod menigheden.

3. Støtteben til videoen må ikke opstilles i kirkerummet.

4. "Fotografen" bedes placere sig på den forreste bænk eller ved midtergang, og må ikke bevæge sig rundt i kirken.

Vi anbefaler

... at man - efter at gudstjenesten er slut - går ind og tager opstilling ved alter eller døbefont- for at få et billede fra dagen. (Præsten deltager gerne, hvis det ønskes.)

Kirken er det sted, hvor vi stille forholder os til Guds ord - i sang, bøn og prædiken - og i dåb og nadver. Her skal alle føle sig velkomne til at være med - uden at forstyrres af - f.eks. fotografering. Vi vil gerne med denne henvendelse bede om forståelse for ovenstående.

Kirkebil

Ældre, svagelige og gangbesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler. Man ringer besked til kirkekontoret på 6612 8704 eller til sognepræst Laila Groes. 
 


Webmaster

Kordegn Charlotte Arenfeldt
E-mail: char@km.dk

Det er ikke tilladt at gengive tekster eller foto fra denne hjemmesiden uden forudgående tilladelse.

 

Fotos på hjemmesiden er som udgangspunkt taget af Lauge Vestergaard. I de tilfælde hvor fotos er taget af andre, er det angivet. Billederne må ikke kopieres, distribueres eller bruges i andre sammenhænge uden godkendelse.

Tekster er ligeledes hjemmesidens.  Indgår der tekster fra andre forfattere på Hans Tausens Sogns hjemmeside vil det fremgå ved teksten. Tekster må ikke kopieres, distribueres eller bruges i andre sammenhænge uden godkendelse.

Har du kommentarer eller forslag til ændringer eller nye tiltag, er du velkommen til at sende en mail til char@km.dk