Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Stillingsopslag

Hans Tausen Sogn søger ny kordegn! Vi søger en ny selvstændig kordegn i Hans Tausens Kirke – igen! Vores nuværende degn har fået fuldtidsjob i et andet sogn.

Stillingen er med tiltrædelse den 1. maj 2020 eller snarest derefter.

 Stillingen er på 16 timer pr. uge

Arbejdstiden er placeret onsdag og torsdag kl. 8.00-15.00 samt fredag kl. 10.00-12.00, men tiderne aftales endeligt ved ansættelse.

Ansøgere, der har gennemført basisuddannelse i personregistrering og administration/kirkekundskab vil blive foretrukket.

Kordegnen varetager følgende opgaver:

 Personregistrering

 Administrative opgaver for menighedsrådet – herunder arkivarbejde

 Kommunikation

 Koordination af frivillige.

Vi forventer, at vores nye kordegn:

 Er imødekommende og har sans for orden og akkuratesse

 Kan foretage en selvstædig arbejdstilrettelægelse

 Besidder gode samarbejdsevner

 Har gode IT-kundskaber (tekstprogram, grafiske programmer, hjemmeside, kalendersystem m.v.)

Aflønning i henhold til gældende overenskomst for Danmarks Kordegneforening.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales med 16/37 indenfor intervallet 277.257,80 kr. – 367.366,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.121,12 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.894,56 kr. (nutidskroner).

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Hans Tausens sogns menighedsrådsformand Karen Maigaard, tlf. 24 25 75 06 eller kontaktperson Allan Nielsen, tlf. 40 28 29 34.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes pr. mail til Hans Tausens menighedsråds formand: 7783KAM@km.dk.

Ansøgningsfrist: 15. april 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 20. april fra kl. 16.00 i Hans Tausens kirke.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Del dette: