Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 
 

Brevduen

At være kirke midt i byudvikling

Brevduen skrives på skift af menighedsrådets medlemmer. Denne gang af Menighedsrådsformand, Karen Maigaard.

HVORDAN SKAL VI være kirke i 2018? Det spørgsmål stillede menighedsrådet sig selv i slutningen af 2017. Èt er, at vi fastholder højmessen som noget centralt, men hvad med alle de andre aktiviteter? Vi er forpligtet til fremme kirkens hele liv og vækst. Er det stadig o.k. med børnegudstjener med efterfølgende spaghetti og kødsovs, onsdagscafé, filmaftener, Rundt om Hans Tausen, musikgudstjenester, læsninger og liturgiske gudstjenester, fastelavn og gudstjenester i samarbejde med spejderne og i præstens have? Er det o.k. med spirekor og juniorkonfirmander, sommerbørn og sogneudflugt? Fejrer vi højtiderne, som vi skal?

SIDSTE ÅR TOG VI initiativ til en besøgstjeneste og historiefortælling, men der ramte vi ikke skiven. Ingen meldte sig, måske er der ikke behov for det i vores sogn? Vi ville ikke blive ved med at gætte, og derfor har vi fået udarbejdet en såkaldt sogneprofil. Den er helt up to date her i 2018. Det er Kirkefondet, der laver disse profiler, og de bygger på sognedemografiske talsæt fra Danmarks Statistik. Den giver os et billede af befolkningsudviklingen siden år 2000.

VI BLEV FORBAVSEDE! Der er slet ikke så mange gamle i vores sogn, som vi troede – til gengæld er antallet af midaldrende (50-64 år) steget markant. Der er mange flere unge, end vi troede, men det passer meget godt til et bysogn, hvis vi sammenligner med andre sogne i landet. Men på andre områder adskiller husstandsfordelingen i vores sogn sig en del fra landstallene. Hos os udgør enlige uden børn i alt 57 procent mod 48 procent på landsplan. Til gengæld udgør børnefamilierne kun i alt 19 procent mod 26 procent på landsplan.

OVERRASKENDE FOR de fleste er nok også, at gruppen af indvandrere og efterkommere udgør 11,2 procent mod landsgennemsnittet på 9,9 procent. I år 2000 udgjorde den gruppe hos os kun 4,5 procent.

VI HAR NU indblik i, hvilken uddannelsesmæssig baggrund, beboerne har, hvor de arbejder, og om de pendler ind eller ud af vores sogn. Vi har overblik over arbejdspladser i sognet – og også hvor mange, der er medlem af folkekirken. 77,1 procent af os er medlem mod 84,4 procent i 2000. I tal betyder det, at vi i år skal betjene 303 flere medlemmer. Tallene ligner meget landsgennemsnittet med i alt 75,9 procent medlemmer mod 86,5 procent i år 2000.

DET ER SÅ spændende at dykke ned i alle tallene. Det gjorde menighedsrådet og ansatte den 20. januar. Vi fulgte op på et fyraftensmøde den 22. marts – og er godt i gang med at sætte nye initiativer i værk. Det vil jeg fortælle mere om i de kommende numre af Kuréren.

P.S. Grundejerforeningen har også fået stillet sogneprofilen til rådighed – og nu kan den læses her.

Del dette:

Aktuelt

For nyligt udkom salmebogstillægget ”100 salmer” med ny skrevne salmer. I Hans Tausen introducere vi hver måned en af dem ved gudstjenesten. I denne måned: "Denne morgens mulighed"[mere]


Ønsker du at blive orienteret om musikarrangementer i Hans Tausens Kirke?[mere]


03jun kl. 10:30

gudstjeneste

1. søndag efter trinitatis

spirekoret synger ved gudstjenesten

Laila Groes

03jun kl. 10:30
07jun kl. 17:00

Gud og grill

Torsdag den 7. juni kl. 17-19 ved spejderhytten Rugårdsvej 117D ( ved tennisbanerne …

07jun kl. 17:00
12jun kl. 20:00

Koncert med Det Fynske Kammerkor

BEMÆRK: NYT TIDSPUNKT - KL. 20
Det Fynske Kammerkor med Alice Granum synger en …

12jun kl. 20:00
21jun kl. 19:00

Koncert med den argentinske pianist Mirta Herrera

Her har vi mulighed for at opleve den argentinske pianist Mirta Herrera. Mirta, som …

21jun kl. 19:00

E t l y s i m ø r k e t

Kirkens nye navneskilt

Diakoni i Hans Tausens Sogn

Vi vil styrke diakonien i vores sogn. Vil du være med? Kontakt vores formand eller skriv til kirken via link i bunden af siden.

 
 

 
Diakoni betyder tjeneste. At tjene et andet menneske, der har brug for hjælp. Ellers som biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen siger

- Man bliver et medmenneske i det øjeblik, man får øje på hinanden og kan se, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Og det er diakoni i sin grundform.

Det handler altså om at kigge rundt og se, om der er mennesker, der har behov for en hjælpende hånd. I teorien er det jo en naturlig og let ting at gøre – at hjælpe andre, når man kan se, at de har brug for det. Men sommetider er der brug for, at hjælpen bliver organiseret. Lige meget om den hjælpende hånd så er en besøgstjeneste, en spiseklub, en cafe, et måltidsfællesskab, feriehjælp eller noget helt andet.

Fordi vi i en travl hverdag sommetider glemmer de oplagte ting. Og fordi vi i vores samfund kan være tilbøjelige til at lukke os inde i vores eget lille hus og verden.

Og her har kirken og sognene et ekstra ansvar. Til at insistere på, at vi som mennesker er der for hinanden, og til at gøre diakonien til en del af kirkens liv og virke.
 

 

 

Velkommen

Hans Tausens Kirke ligger i centrum af Odense. Det er en moderne kirke bygget i 3 omgange med ca. 25 års mellemrum. Den ældste del er 80 år og er i dag menighedssalen, det oprindelige kirkerum. Kirken betjener Odenses mindste sogn.