Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 
 

Brevduen

Liturgisk drøftelse

Karen Maigaard

TIDEN KALDER på en liturgisk drøftelse! 

Sådan sagde biskopperne til en arbejdsgruppe i 2016. Den fik til opgave at se på forholdet mellem autorisation og frihed i folkekirkens liturgi *).
De mange nye tiltag om gudstjenesteformer og nye bønner, salmer og bibeloversættelser øger behovet for frihed.
DET ER VEL ønskeligt at have en fælles autoriseret gudstjenesteordning, for det værner om vores fælles grundlag? Men vi skal have undersøgt og diskuteret, hvilken grad af autorisation, der skal være. Der skal findes en god balance mellem det, vi skal gøre på samme måde landet over, og det, vi lokalt skal have frihed til selv at bestemme.
BISKOPPERNES arbejdsgrupper var faggrupper, der lagde en grund for den folkelige debat. Det er den, vi nu er en del af i Hans Tausens Sogn.

Se også indkaldelsen til menighedsmødet den 21. maj.

DET, VI SKAL drøfte, er hvordan højmessen om søndagen skal foregå hos os. Liturgien er her betegnelsen for forløbet i den religiøse ceremoni. Begrebet bruges oftest om de faste led i den kristne gudstjeneste. Liturgien skal udtrykke troen på den treenige Gud og give de bedste betingelser for mødet mellem Gud og menneske.
ER LITURGIEN fast og ukrænkelig, eller har den med Luthers ord en holdbarhed som et par sko? For de fleste af os er liturgien om søndagen noget, der tilhører traditionen, noget der måske bare altid har været sådan. Men omverdenen forandrer sig. Nogle gange så langsomt, at ingen opdager det, og andre gange så hurtigt, at det umuligt kan overses. Hos os har liturgien stille og roligt forandret sig, så I måske slet ikke har lagt mærke til det? Men hvis vi ikke tænker over det og aktivt tager stilling til ændringerne, vil der ske det, at vores gudstjeneste helt mister kontakten til den verden, vi lever i, og dermed ikke længere kan overleve!
HVILKE DELE skal have en kongelig autorisation, og hvilke dele skal godkendes lokalt?
Skal gudstjenesten i sin helhed have autorisation og efter hvilke kriterier? Hvad skal gudstjenesten kendes ved? Som en kristen, en evangelist-luthersk eller en dansk gudstjeneste? Hvis den skal være genkendelig i hele landet, hvad er det så? Er det stemningen, alterbogen, præsten, salmerne, duften eller den særlige rækkefølge af led og bestemte ord?
OG HVEM SKAL skal godkende formen lokalt? Er det præsten, kirkemusikerne, de vante kirkegængere, dåbsfølget eller grundejerforeningen? Og hvordan kan de forskellige grader af autorisation se ud? Skal den være konservativ, fri eller mellemvejen?
HVILKEN VEJ skal vi gå hos os? Vi trænger til en drøftelse – en liturgisk drøftelse.
Kommer du med til den?

*) Fra græsk leitourgia (laos = folk, ergon = tjeneste): folkets tjeneste

Karen Maigaard, formand for menighedsrådet i Hans Tausens Kirke, Sankt Knuds Provsti tegner et billede af, hvordan hun gerne vil være med til at lave ”kirke for flere”, læs artiklen fra Fyens Stifts hjemmeside her:

De kommer, når vi går hjem ...

Glorious Church International henvendte sig til menighedsrådet i maj. Kirken ville gerne leje lokaler i Hans Tausens kirke til gudstjeneste, bibelundervisning og bøn.

Menigheden er registreret som migrantkirke med adresse i Gentofte. Kirken ledes af pastor Eric Ntembe. Han har boet i Danmark i syv år og kommer fra Cameroun. [læs mere...]

Sommerbørn 2019

  Sommerbørn 2019
med besøg på
Danmarks Jernbanemuseum
og i
Madsby Legepark
 onsdag d. 7. og torsdag d. 8. august

Der er igen i år mulighed for at deltage i Sommerbørn, som er 2 oplevelsesdage i skolernes sommerferie, for børnefamilier, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at komme på ferie.

Det er 2 sammenhængende dage dog uden overnatning, hvor vi hygger, leger, spiser og er sammen på en god og nærværende måde. I år skal vi blandt andet besøge Jernbanemuseet i Odense og en tur til Madsby Parken i Fredericia.

Deltagelse er gratis, og der er plads til 50 personer efter først til mølle-princippet.

 

Tilmelding til de to dage skal ske til sognepræst Camilla Balslev enten på cbf@km.dk eller tlf. 2174 6539.

Tilmelding senest mandag den 24. juni pga. ferie og udsendelse af program

 

Aktuelt

Ønsker du at blive orienteret om musikarrangementer i Hans Tausens Kirke?[mere]


26maj kl. 10:30

Gudstjeneste

5. s. e. påske v/ Laila Groes 

Cirka en gang om måneden efter gudstjenesten er der …

26maj kl. 10:30
30maj kl. 17:00

Musikgudstjeneste

Kristi Himmelfartsdag

Forår, fryd og forandring.

Efter at hele byen har løbet …

30maj kl. 17:00
04sep kl. 14:30

Onsdagscafé

I dag - første gang efter sommerferien - mødes vi til foredraget:
"Min farmor og de …

04sep kl. 14:30

E t l y s i m ø r k e t

Kirkens nye navneskilt

Diakoni i Hans Tausens Sogn

Vi vil styrke diakonien i vores sogn. Vil du være med? Kontakt vores formand eller skriv til kirken via link i bunden af siden.

 
 

 
Diakoni betyder tjeneste. At tjene et andet menneske, der har brug for hjælp. Ellers som biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen siger

- Man bliver et medmenneske i det øjeblik, man får øje på hinanden og kan se, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Og det er diakoni i sin grundform.

Det handler altså om at kigge rundt og se, om der er mennesker, der har behov for en hjælpende hånd. I teorien er det jo en naturlig og let ting at gøre – at hjælpe andre, når man kan se, at de har brug for det. Men sommetider er der brug for, at hjælpen bliver organiseret. Lige meget om den hjælpende hånd så er en besøgstjeneste, en spiseklub, en cafe, et måltidsfællesskab, feriehjælp eller noget helt andet.

Fordi vi i en travl hverdag sommetider glemmer de oplagte ting. Og fordi vi i vores samfund kan være tilbøjelige til at lukke os inde i vores eget lille hus og verden.

Og her har kirken og sognene et ekstra ansvar. Til at insistere på, at vi som mennesker er der for hinanden, og til at gøre diakonien til en del af kirkens liv og virke.
 

 

 

Velkommen

Hans Tausens Kirke ligger i centrum af Odense. Det er en moderne kirke bygget i 3 omgange med ca. 25 års mellemrum. Den ældste del er indviet i 1930 og er i dag menighedssalen, det oprindelige kirkerum. Kirken betjener Odenses mindste sogn. Læs om historien under "Historie".